Dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội – Trọn gói chỉ 1.500.000đ

Dịch vụ bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp

Tư Vấn Bảo Hiểm Xã Hội: 0968 16 16 800243 2 068 159

Kể từ ngày 1/12/2015 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 quy định về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp  bắt buộc. Đồng thời kèm theo các quy định xử phạt nghiêm khắc hơn với các doanh nghiệp không tuân thủ quy định đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên. Tuy nhiên, thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội còn phức tạp với các đơn từ, biểu mẫu quy định gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp. Với kinh nghiệm hơn 10 năm nhận đăng ký bảo hiểm xã hội cho khách hàng, Kế Toán VNT cung cấp gói dịch vụ đăng ký bảo hiểm mới với biểu phí bên dưới

Phí Dịch Vụ Số Lượng Nhân Viên Cần Đăng Ký BHXH
1 => 5 NV 6 =>10 NV Trên 10 NV
Các quận TP. Hà Nội 1.500.000 2.500.000 3.000.000
Các huyện TP. Hà Nội 2.000.000 3.000.000 3.500.000
Các tỉnh VNT có chi nhánh bao gồm:

Bình Dương, Bắc Giang, Hòa Bình, Vĩnh Phúc

2.500.000 3.500.000 4.000.000
Các tỉnh VNT không có chi nhánh 3.000.000 4.000.000 4.500.000

Lưu ý: biểu phí dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội bên trên là trọn gói, VNT cam kết không phát sinh phí và sẽ thay doanh nghiệp làm tất cả mọi việc, đồng thời bàn giao sổ bảo hiểm xã hội tận tay khách hàng.

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Tỷ lệ đóng bảo hiểm BH Xã Hội BH Y Tế BH Thất Nghiệp Tổng
Doanh nghiệp phải đóng 17.5% 3% 1% 22%
Người lao động 8% 1,5% 1% 10,5%
Tổng cộng 25.5% 4,5% 2% 32%

Trong đó:

  • Người lao động phải đóng: bảo hiểm xã hội: 8% (Đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất)
  • Doanh nghiệp phải đóng: bảo hiểm xã hội: 17.5% (Trong đó: 3% vào quỹ BHXH ốm đau và thai sản, 1% vào quỹ BHXH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 13.5% vào quỹ BHXH hưu trí và tử tuất).

HÃY GỌI VNT: 0968 16 16 800243 2 068 159

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN